Misstroendeförklaring begärd

Det har inlämnats en begäran om misstroendeförklaring mot BK Milans transportstyrelse. Denna styrelse har haft som uppgift att planera och genomföra alla resor till bortamatcherna. Det visar sig att främmande lag fått ta del av hemligstämplat material. Dessutom har transporterna skett med överskridande av gällande hastighetsregler, vilket medfört att vi i många fall kommit alltför tidigt till matcherna. Den nya transportstyrelsen får till uppgift att räkna ut restider, rekrytera förare och bilar samt tillse att dessa hålls rena och snygga. Det kan även bli tal om chaufförsmössa med skärm. På sikt innebär uppdraget också att införskaffa lämplig klubbuss, när ekonomin så tillåter. Vi har sökt klubbens ordförande för en kommentar. Han meddelar att han har avbrutit semestern, men att han inte tänker avgå frivilligt.