Någon som ska till Mora (eller förbi)?

Kan densamme i så fall tänka sig att ta med en liten grej från mig? Inte tung.

Wiliam/Beckham, 0733-868 795