När man har för lite att göra……

så kan man alltid läsa bowlingens regelverk ”Blå Boken”. Där står alla bowlingregler klart och tydligt. T ex kan man läsa, § D209, vad som gäller om man spelar med decimerat manskap och hur kägelpoäng beräknas. Är det någon som begriper?

”Vid spel med decimerat lag i match om kägelpoäng tillgodoräknas decimerat lag en kägelpoäng mindre än lägsta poäng i respektive grupp och omgång. Dock ska lagets resultat gälla om det är högre än lägsta resultat med fullt manskap.”