När sportchefen är borta…

så dansar råttorna på bordet