Nästa träning

Vår nästa gemensamma träning blir tisdagen den 3 oktober kl 17-19 i den nya hallen. Jag har idag skickat in träningslistan till Kalle i hallen. Listan innehåller samtliga 24 licensierade utom Marcus, som har svårt att komma ifrån sitt arbete. Återbud till träningen rings in direkt till hallen tfn 023-666 25 00. Fram till den 3 oktober får vi träna så gott det går individuellt i någon av hallarna.