Nobelpriset

Efter sammanträde i Nobelkommittén kan den oanständige sekreteraren tillkännagiva: Årets Nobelpris har tilldelats ordförande Kaká.

Motiveringen är att han, trots sin partiella förvisning till en vindpinad ö, alltid håller en fantastiskt hög kloturell och litterär nivå på sina alster.

Priset kommer inte att utdelas av Hans Majestät Konungen.