Oavgjord tävling

Pristävlingen om vem som tog bilden på sex levnadsglada medarbetare i vitsippshavet på Källslätten den 6 maj har samlat ett antal bidrag. Två av dem står i viss särklass. Avgörandet torde få hänskjutas till årsmötet. Det ena bidraget lyder: ”Ingen. Bilden finns ju kvar”. Det andra bidraget lyder: ”Det är rätt och slätt Käll.” De båda bästa tävlingsbidragen är insända av Maldini, som tydligen nu är inne i ett vinnande flow.