ONSDAGSVANDRING

På onsdag bestiger vi Sjulsarvsbergets topp för att sedan gå ned till Lärkstugan där vi festar loss med kaffe och mackor.Underlaget är lite blandat och är på sina ställen lite lerigt. SMHI förutspår mulet väder och 3 grader plus. Vi samlas vid Sjulsarvsparkeringen kl 10.00. (Ta vägen till hoppbackarna och fortsätt till parkeringen) Väl mött!!!