Oviss omröstning

Eftermiddagens klubbmöte samlade 5 deltagare plus 1 anhörig. När det kom till omröstning om div 2-spel eller inte, blev det dramatiskt. En röstade för, en röstade mot och tre lade ner sina röster. Därmed fick ordföranden utslagsröst. Problemet var bara att denne hade ändrat ståndpunkt sedan omröstningen. Ingen vet därför hur det hela slutade. Kanske slutar det med en kompromiss, så att vi anmäler oss till div 1 i stället. Kollekten inbringade i alla fall kr 1,50.