Pensionärsprofiler

BK Milan har en utpräglad pensionärsprofil med ca 20 olika profiler. Där finns sådana av alla slag, stora och små, gamla och ändå äldre, glada och mindre glada, duktiga och ännu duktigare m.m. Mixen av profiler måste ses som en styrka och förklarar eventuellt till en del klubbens framgångsrika säsong.

En annan sorts profiler som har betydelse är aktuella banprofiler, oljeprofiler. I vårt sammanhang bör den så kallade pensionärsprofilen ju vara särskilt intressant att studera. Den är enl. facklitteraturen mycket oljerik, åtminstone på mitten av banan. ”Pensionärsolja” har minst 5 gånger mera olja i banans mitt än på dess kant. Pensionärsoljan anses vara mycket lättspelad och kallas i USA bl.a. ”Typical House Shot”. Vet inte om allt detta har någon konkret betydelse just för spelare i BK Milan men ”pensionär” är ju alltid ”pensionär”.