Positiva indikationer – procenttalet stiger

Idag på förmiddagen steg procenttalet från 40% till 47%