Rättelse

I klubbmötet i onsdags deltog 24 medlemmar, inte 23 som tidigare olyckligtvis meddelats.