Reservligan lottad

Den preliminära lottningen för reservligan finns nu utlagd på nätet. Vi lyckades senarelägga starten till den 17/9. I premiären får U 67 (Milan B) resa till Sandviken och Hofors, medan U 75 (ej fastställt namn) får göra den långa färden till Ludvika och Borlänge. Utmärkt att få göra dessa resor medan det fortfarande är barmark. Nu kan alla börja planera sina semestrar.