Rikast vinner

Det har ifrågasatts varför sommartoppslistan plötsligt utökades från 5 platser till 6 för att några dagar senare utökas till 7. Är det av humanitära skäl eller? Svaret är ett rungande nej. Här handlar det helt enkelt om pengar. Är det någon mer, som vill upp på listan?