Så kan det gå

Torres lämnade hemmet kl 9 på tisdagsmorgonen. ”Jag tar en sväng till hallen”. Han återkom kl 19 för att få mat, lika glatt visslande som när han gick. Han hade spelat match i DGV på förmiddagen, pantermatch på eftermiddagen och tränat två timmar med Milanbröderna på kvällen. Hur står frugan ut? ”Läget är någorlunda under kontroll”, säger Torres lugnande. ”Jag har noggrant gått igenom Milans regelverk med henne”. Där står bl a ”Om frugan slår näven i bordet, så ska du inte lägga fingrarna emellan”.