Samåkning

Det pågår diskussioner inom klubben om hur vi ska kunna minska smittorisken i samband med bortamatcher och träningar. Klubben har föreslagit distriktsförbundet att genomföra reservlagsserien 4-manna med enbart hemmamatcher. När det gäller div 3, så är en tanke att vi reser max två personer i varje bil. Det medför ökade kostnader, men det kan det vara värt. Beträffande samåkning till träningarna i Borlänge, så verkar flera spelare vilja resa ensamma i egen bil. Övriga förväntas samordna genom egna initiativ. Om det uppstår problem, så kontakta Sportchefen.