Samling torsdag kl 7.00

Vi samlas kl 7.00 utanför huvudentrén för det traditionella arbetsmötet. Oömma kläder och gott humör är en god grund för en framgångsrik tillställning. Efteranmälningar godkänns.