Sänkt avgift

Klubbens julklapp till medlemmarna blir sänkt ligaspelsavgift. För dig som vill spela liga under vårsäsongen blir avgiften 800 kr. En sänkning med 11 %. Avgiften ska betalas in till BK Milans bg 545-0838 senast den 31/12. Till dig, som p g a skador, sjukdom, resor eller liknande, inte kan spela minst 12 matcher per spelår, kommer det återbäring i maj månad.