September vår månad

Städansvaret för omklädningsrummen har fungerat bra nu i nästan 1 år. Följande medlemmar har månadsvis skött uppdraget på ett föredömligt sätt; Gunnel, Tomas Li, Oscar, Pernilla, Bertil, Thomas N, Mats, Irene, Tomas Lo, Lena, Hans, Kent, Calle, Håkan, Ingvar, Marianne och Leif. Kanske har jag glömt någon? Milan städar varannan månad. Helst på fredagar. Nu har vi ansvaret för september med första städ nu på fredag den 7:e. Där finns plats för ytterligare medarbetare. Det räcker med två åt gången. Man grejar hela städen under en timme. Städmanual sitter på insidan av städskrubbsdörren i omklädningsrummet. Anmälan till ordföranden.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0