Silly season

Två av våra mer lovande spelare har under försommaren erbjudits kontrakt av konkurrerande klubbar. Inte oväntat med tanke på alla våra framgångar. Båda har dock tackat nej och vill fortsätta som idoldyrkade figurer i Milans plantskola. ”Vi erbjöds avtal värdiga en dussinspelare, när vi i själva verket är miljonspelare”, berättar en av de drabbade stjärnorna och fortsätter, ”och vem sjutton vill missa Milans årsfester”.