Sista dagen

Idag går anmälningstiden ut till Adventskaffet på söndag kl 14.30 i klubblokalen. Listan på anslagstavlan i bowlinghallen tas ner efter träningen i kväll. Därefter kommer manegen att krattas och extrastolar att hyras in.