Sommarbotten

Nu har Roberto, Marta och Baggio börjat röra om ordentligt i grytan på Sommartoppen. Från ett annat håll har det inkommit ett förslag om att inrätta Sommarbotten. Förslagsställaren bifogar ett protokoll, som utvisar resultatet 99. Han vill vara anonym. Jag tycker att förslaget är illa övertänkt, lika illa övertänkt som när kryssningsvärden på Viking Lines Cinderella, vid välkomstdrinken, sa ”Botten upp!”.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0