Spännande årsmöte

Playbowlklubben Falun (Alliansen) hade årsmöte i kväll och samlade hela 9 deltagare, varav 5 från Milan. Beslutades bl a att subventionera parabowlarnas tävlingsresor under hösten till Västmanland och Dalarna. Kakà omvaldes som ordf, liksom Castello som kassör. Bacchus valdes till adjungerad sekreterare och Laudrup till ny styrelsesuppleant. Llorente blev ny revisorssuppleant. Det är inte klokt hur våra medlemmar avancerar i samhället.