Spännande besök

Vid kvällens träning får vi hjälp av Bo Laursen, som har högre tränarutbilning. Han kommer att ge oss lite goda råd på vägen. Han vill gärna att ni förbereder frågor. Han kommer bl a att betona klotsläppets betydelse för ett bra resultat och ansatsens betydelsde för att kunna genomföra ett bra släpp. Han kommer också att berätta lite om klotdjungeln. Vi respekterar att en del kanske inte vill ha någon hjälp. Därför delar vi upp oss i två grupper.