Spelartruppen

Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte att utöka spelartruppen till ca 19. Detta för att lättare kunna hantera semestrar, skador, familjehögtider o s v. Den gångna säsongen har vi endast kunnat använda 16 spelare p g a skador och sjukdomar, vilket ibland gjort UK-chefen aningen frustrerad när ligahelger har närmat sig. För att få kontroll över läget ber vi nu medlemmar, som inte längre vill ha licens, att meddela undertecknad så snart som möjligt. Dock senast den 3 maj.