SPF:s Riksmästerskap blir högklassigt

Årets tävling i Örebro lovar att bli något alldeles extra. Inte bara för att ett 20-tal av deltagarna kommer från Falun utan också för att arrangörerna visar synnerligen gott omdöme. När det gäller marknadsföringen utnyttjas verkligen det mest säljande konceptet. Se vår tidning Senioren sid. 81. Som reklambild har man naturligtvis lagt ut ett foto på Milanspelare. Det är en bild där den välkända Milanandan visar sig, ”Nu tar vi dem!”