Styrelsemöte 3/11

Styrelsen håller ordinarie kvartalsmöte i morgon tisdag den 3 november kl 19.00, direkt efter träningen. Medlem som önskar att vi tar upp något speciellt ärende kan vända sig till någon av styrelseledamöterna.