Styrelsemöte

Fredagen den 19 februari kl 9.00 på förmiddagen håller Milan digitalt styrelsemöte. Detta med anledning av det extra förbundsmötet den 16 februari angående ligaspelet. Har du några tankar eller idéer om vår klubbs framtida verksamhet, så hör av dig till vår ordförande, 070-536 99 82, före onsdag. Då hinner vi ta med ev nya ärenden på dagordningen.