Styrelsemöte den 13 sept

Styrelsen kommer att sammanträda direkt efter träningen på tisdag den 13 september. Om du har någon fråga som du vill aktualisera så kontakta ordföranden.