Styrelsemöte fredag den 16/4

Styrelsen samlas nu på fredag den 16 april för att fatta viktiga beslut. På agendan finns bl a ”Sommartoppen”, årsdagsfirandet 8 maj, träningsstart, träningsläger m m. Har du några idéer eller tankar, som du vill framföra till styrelsen, så vänd dig med visst förtroende till ordföranden.