Styrelsemöte i kväll

Direkt efter träningen i kväll håller styrelsen ordinarie kvartalsmöte. Kontakta ordföranden om du vill att vi ska ta upp någon speciell fråga.