Styrelsemöte måndag 20/4

Måndag den 20/4 samlas styrelsen utomhus för styrelsemöte. Två meters lucka är anbefalld. Har du någon fråga, som du vill att styrelsen ska ta upp till behandling, så ring till ordföranden 070-536 99 82.