Svår läcka inträffad

Styrelsens möten hålls ju inför lykta dörrar, men nu har en rejäl läcka uppdagats. Vi har därigenom fått tillgång till de mest hisnande berättelser, som inte omskrivs i protokollen. Under det senaste mötet t ex ondgjorde sig en, i övrigt aktad, styrelseledamot över en del motståndarlags ouppfostrade uppträdande i samband med avtackning efter match. Han lovordade det idrottsmannamässiga, korrekta fyrfaldiga levet, men kritiserade hårt en del klubbars enfaldiga ”hej” eller bara en applåd efter matchen. Han ville dock inte stoppa bowlingsportens utveckling, som Milan i många andra sammanhang gått i bräschen för. Han föreslog därför att vi, när vi för en gångs skull förlorar en match, hedrar det deppande motståndarlaget efter matchen med en tyst minut. Styrelsen tog inget beslut utan förbigick förslaget med tystnad.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0