Sven-Ingvars & Co

Styrelsen har insett musikens betydelse för spelglädjen. Därför har rekryteringskommittén fått i uppdrag att till kommande säsong värva en Sven. I par med Ingvar har vi då Sven-Ingvars på plats. Vidare en Lasse som, tillsammans med Stefan, bildar Lasse Stefans. Sedan får dom gärna värva en Sten, en Stanley, en Lars och en Christer. Vilken enorm spelglädje vi kommer att utstråla. Försöket med Bertil Bo gick väl så där. Det blev nog lite väl gubbigt. Nej, vi tvingas nog övergå till den moderna dansbandsmusiken. Spelet kommer att gå som en dans. Målet är att komma in bland tio-i-topp i ligan.