Talförmåga

Hans högvördighet Castello drev i sitt högtidstal tesen att ”Den som vill bli hågkommen för något ska hålla ett riktigt långt tal”. Han höll själv ett föredömligt kort och roande tal. Ingen kommer ihåg Castello.