Tangerat klubrekord

Träningsintresset är mycket gott. Vid tisdagsträningen var vi full hall, d v s 20 st, tangerat klubbrekord. Den 29 augusti i år noterade vi samma antal vid en träning i Rättvik. Det kan noteras att i tisdags var en sjuk, en skadad, en på arbetsresa och en i fin form ändå.