Tragik och besvikelse

Falun Bowling & Krog har nu nedmonterat 6 av 10 bowlingbanor för att ge plats för andra kommersiellt mer gångbara verksamheter. Vi visste att det sannolikt skulle ske, men sorgen känns idag så påtaglig. Vi närde ju trots allt ett visst hopp om att ägarna ännu en gång skulle byta strategi.
Nu är det bara att försöka ta nya tag och se framtida möjligheter, även om det idag känns synnerligen tungt. Vem kan tänka sig att starta en ny hall i Falun? Det är frågan.