Träningsintresse

Till torsdagens träning kom 6 till den nya träningstiden 11-13 och 2 till den skippade träningstiden 16-18. Den ene var Weah, som avsiktligt valt den gamla tiden. Den andre vill vara anonym p g a tidigare upplevd mobbning under golftouren. Totalt 21 i träning denna vecka. Bra jobbat!