Träningsintresset

Träningsintresset efter nyår har varit enormt. Det är mycket glädjande. Vår tränare har fått lite nya adepter att lära ut grunderna till. Styrelsen har diskuterat träningsmöjligheterna och har tagit ett  beslut att låta licensierade ha företräde, om vi får överbokade träningar. Det kan kanske låta lite drastiskt, men i praktiken betyder det inte så mycket. Statistiska teorier visar att sannolikheten är stor att vi  ändå kommer att få plats. Jag hoppas därmed att våra nyförvärvade vänner känner sig fortsatt välkomna i klubbverksamheten.