Träningslägret

Vi påminner om träningslägret i Mora den 21-22 augusti. Anmälningstiden utgår den 2 augusti. Det finns fortfarande några platser kvar. Deltagaravgiften, på 950 kr, är kraftigt subventionerad och ska vara inbetalad senast den 2 augusti. Enkelrumsavgift tillkommer med 300 kr. För de som endast deltar delvis utgår reducerad avgift. Sportchefen kan ge besked.