Träningslistan

Jag har nu mejlat över träningslistan för hösten 2015 till Chrille. Den innefattar 20 namn. De 14 som hade licens föregående säsong (Arne, Bertil, Gunnel, Göran, Hans Håkan, Ingvar, Leif, Mats, Oscar, Stefan, Thomas N, Tomas Li och Yngve). Dessutom 3 nya (Kari, Kent och Tomas Lo). På träningslistan finns också ”framtidsfolket” (Claes, Maria och Marianne). Om ni inte vill vara med på listan, så kontakta undertecknad snarast. Nästa träning blir den 18 augusti. Kom ihåg att avboka om du har förhinder!