Transparent styrelsemöte

Måndagens styrelsemöte i Mora kl 19.00, i samband med träningslägret, blir transparent d v s alla medlemmar är välkomna att delta. Alla har yttrande- och förslagsrätt, men styrelseledamöterna beslutar. Nån ordning måste det ju vara. Ni som tänker smita från mötet för att se Östersund-Kalmar FF på TV borde skämmas. Förslag till dagordning skickas ut via mail.