Tröga vitsippor

På Valborgsmässoafton träffade vi på inte mindre än två rekpatruller vid Källslätten. Det var Castello och Kakà, som angrep idyllen från var sitt håll tillsammans med närstående. Expertisen menade att vi får vänta ytterligare dryga veckan på vitsippsexplosionen, även om en liten äng redan var klar. Efter vitsipporna kommer sedan i tur och ordning miljontals liljekonvaljer, 40 vitrosablommande äppelträd och därefter korna som grädde på moset.