Tungt julstök

Vid en stickprovskontroll under förmiddagen visade det sig att inte mindre än 5 medlemmar hade flytt till bowlinghallen för extra träning. Torres spelade som en gud och Bacchus spelade som en halvgud. Nordahl, Gren och Maldini spelade övertygande. Kors, vad snäll man blir så här inför  julen! På läktaren satt Humle och Dumle och delade högljutt med sig av sina s k expertråd. Nu frågar man sig bara, hur kan 7 gubbar samtidigt smita iväg från julstöket, när det är som intensivast? Någon av de 7 kommer säkert att få utegångsförbud till träningen i morgon kväll.