Två föredömen

Då har vi klarat av 10 någorlunda välbesökta träningar sedan säsongstarten i augusti. Två hjältar har deltagit i samtliga. Det är Raiola och Bacchus, som försakat alla andra fritidsintressen under en så lång period för att få träffa sina kära klubbkamrater. Beundransvärt!