U 67

Vid årsmötet beslutades att B-laget av statusskäl skulle döpas om till 4-mannalaget. Till styrelsemötet i tisdags hade UK-chefen aningen skämtsamt lagt ett förslag om att åter döpa om laget,  nu till U 67. Styrelsen tog dock förslaget på allvar och beslutade i enlighet med förslagsställarens önskan. Dock med tillägget att man ska ha rätt att använda en underårig. Även till morgondagens match för ”Superåttan” i Hofors har UK-chefen faktiskt tagit ut en underårig (Maldini), men han blir väl vuxen han också.