Utvärdering

Under jubileumsåret har vi genomfört en s k spontanenkät bland medlemmarna. Syftet var att utröna vad som har varit bra respektive mindre bra under den gångna femårsperioden, samt att vi ville ha synpunkter på den framtida verksamheten. Enkätsvaren ger en mycket positiv bild av klubben, delvis kanske beroende på att enkäten gjordes, när samtliga var på ett synnerligen gott humör. 21 medlemmar lämnade in svar.

Bra: 20 framhöll spontant det goda kamratskapet, stämningen och lagandan. 5 berömde hemsidan och 5 klubbens ledarskap. En person sammanfattade, ”en lagom stor klubb, där alla känner varandra och umgås med alla”. En annan tyckte att, ”det känns underbart att vara medlem i en lätt galen klubb”.

Mindre bra: 2 pekade på parkeringsproblemet och 2 kritiserade bristen på direktförbindelse mellan omklädningsrum och bowlinghall.

Framtiden: 6 spelare föreslog förbättrade träningsrutiner med ett speciellt tema varje vecka. Åtminstone en halvtimme per träning borde ägnas åt detta. 1 spelare föreslog mera glass på 10-årsjubileet.