Vänd dem inte ryggen

Vid varje träning och varje tävling händer det i regel att man t ex slår ner 9 käglor i förstaslaget och vänder sig om och går tillbaka till startplatsen. Då markeras det strajk på scoren. Ingen har sett vad som har hänt. Det kan hända att käglan varit i obalans och ramlat av sig själv. Det kan också vara så att käglan kommit i kontakt med maskinen och fallit. I det senare fallet ska käglan resas om. För att undvika problemet, så bör du följa resningsmaskinens arbete tills den är klar. Vänd den inte ryggen för tidigt!

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0