Vem ska man tro på?

Det råder delade meningar bland klubbmedlemmarna om hur vi bäst hanterar Corona-krisen på klubbnivå. Vem ska man lita på? Trump eller Folkhälsomyndigheten? I varje fall inte Trump. När det gäller Folkhälsomyndigheten, så fullgör man sitt uppdrag från Staten hittills på ett mycket seriöst och flexibelt sätt. Huruvida man gör för lite, lagom eller för mycket i arbetet med att begränsa smittspridningen får vi aldrig veta. Det kommer aldrig att finnas något facit. Vad vi vet är att svenskarna är ett högfrekvent utlandsresande folk, varför risken för en allmän smittspridning är hög.

Vad säger då Sv Bowlingförbundets styrelse? Man slopade de tre sista ligaomgångarna, vilket var dumt. Man borde ha flyttat fram omgångarna ett par månader. Man rekommenderar att man i stället anordnar tävlingar i hallarna. I och med det förslaget redovisar man öppet sin brist på omdöme och kompetens. Flera hallar har redan stängt verksamheten. Från vår halls sida har inga liknande beslut tagits.

Vad gör då Milan? Styrelsen har kallats till ett extrainsatt möte utomhus nu på måndag den 23 mars. Avsikten var att även kalla revisionen och valberedningen till detta viktiga möte, men vi begränsar oss till de 5 styrelsemedlemmarna av säkerhetsskäl. Vi kommer då att besluta om hur vår verksamhet ska bedrivas under resten av det innevarande halvåret. Jag är personligen motståndare till beslut av ”översittarmentalitet”. Alla medlemmar har ju fått en minst sagt kompakt information om Corona via radio, TV och tidningar. Om vi skulle besluta om att lägga ner den gemensamma träningen nu, så har ändå var och en möjlighet att träna för sig själv, även om det inte är lika roligt. Har du synpunkter, som du vill att styrelsen ska beakta vid mötet, så hör av dig till ordföranden på mob 070-536 99 82.

Framtiden är oviss. Den ekonomiska balansen i samhället kommer att förändras och påverka även idrottsföreningar på olika sätt. Det är viktigt att vi nu sluter oss samman till den homogena, kamratliga och framgångsrika förening, som vi alltid har varit. Vi kommer att hitta möjligheterna.